ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αθήνα

ΚΙΝ.6982153116

ΟΤΕ 2104518141

email:capostolou@rocketmail.com